น่ารู้ 70 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้า และชุดอุปกรณ์ต่างๆในการเย็บผ้า มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน

สาระน่ารู้แบ่งปันกันในวันนี้ คุณนายเว่อร์ เธอเป็นคนบ้า ขอนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้า และอุปกรณ์การตัดชุดเย็บผ้าต่างๆที่ต้องใช้ในร้านตัดเสื้อผ้าผู้ชายและตัดเสื้อผู้หญิง มาให้ได้อ่านกันสวัสดีคุณผู้อ่านทุกๆคน สำหรับเพื่อนๆนักทัศนาจรคนใหน ที่นอกจากจะเป็นสายเที่ยวแล้ว ยังเป็นสายฝีมือ ชอบงานเย็บปัก ถักร้อย และงานเย็บผ้าที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเย็บผ้าในซ่อมแซ่มเสื้อผ้าที่ขาด หรือรังสรรค์เย็บเสื้อผ้าให้เป็นชุดขึ้นมา แน่นอนว่านอกจากภาษาไทยที่ต้องรู้แล้ว คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร้านตัดเย็บเสื้อผ้าของทั้งผู้ชายและของผู้หญิง หรือแม้แต่คำศัพท์เย็บผ้าเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจักรเย็บผ้า ด้าย และส่วนอื่นๆ ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะรู้ไว้ไม่มากก็น้อย เผื่อว่าเพื่อนๆคนใหนที่ต้องเดินทางไปตามร้านตัดชุดเย็บผ้าในต่างประเทศ แต่ยังไม่รู้ว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างที่ต้องใช้เกี่ยวกับการเย็บผ้า 


เพื่อไม่ให้เว็ปไซต์บล็อกร้างนี้ไป วันนี้คุณนายเว่อร์ เธอเป็นคนบ้า ขอมาแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตัดเย็บผ้า และอุปกรณ์ตัดเย็บผ้าต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้าง เลยจัดมให้อ่านเป็นความรู้กันดังนี้ค่ะ1.คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการตัดเย็บผ้าในแบบต่างๆที่ต้องรู้ มีดังนี้


1.Patch work   (แพทเวิร์ค)       หมายถึง    การเย็บต่อผ้า

2.Inserting the needle   (อินเซิร์ทติ้ง เดอะ นีทเดิ้ล)     หมายถึง     การสนเข็ม

3.Darning    (ดารน์นิ่ง)                 หมายถึง      การชุนผ้า

4.Inserting the bobbin   (อินเซิร์ทติ้ง เดอะ รอบบิ้น)     หมายถึง   การใส่ไส่กระสวย

5.Applique    (แอปพลิคีย์)        หมายถึง          การปักปะ

6.Sewing with the cording foot    (โซวอิ่ง วิท ดิ คอร์ดิ่ง ฟุต)      หมายถึง   การเย็บด้วยตีนผีสอดไหม

7.Monogramming and embroidering   (โมโนแกรมมิ่ง แอนด์ เอมบรอยเดอริ่ง)        หมายถึง    การปักจักร และตัวอักษร

8.Winding the bobbin    (วินดิ่ง เดอะ รอบบิ้น)     หมายถึง   การกรอด้าย

9.Sewing on buttons   (โซวอิ้ง ออน บัทเทิน)     หมายถึง    การติดกระดุม10.Sewing om buttonholes    (โซวอิ้ง ออน บัทเทินโฮล)      หมายถึง   การเย็บรังดุม

11.Smocking stitch    (สม๊อคกิ้ง สติท)   หมายถึง    การแซกริมผ้า

12.Quilting guide   (ควิลติ้ง ไกด์)    หมายถึง     การเย็บตีตาราง

13.Walking foot   (วอคกิ้ง ฟุต)     หมายถึง        การใช้ตีนผี

14.Straight stitching and needle position   (สเตรท สติดชิ่ง แอนด์ นีทเดิ้ล โพซิชั่น)      หมายถึง     การรเย็บเส้นตรง

15.Zigzag stitching   (ซิกแซก สติทชิ่ง)        หมายถึง     การเย็บซิกแซก

16.Threading the upper thread     (ทรีดดิ่ง เดอะ อัพเพอร์ เทร็ด)      หมายถึง     การปรับความตึงด้าย
2.คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องมือ ชุดอุปกรณ์การตัดเย็บผ้าต่างๆ ที่จำเป็นต้องรู้ไว้ มีคำว่าอะไรบ้าง


20.Sewing accessories    (โซววิ้ง แอสเซสซอรี่)           หมายถึง     อุปกรณ์การตัดเย็บต่างๆ

21.Tape measures    (เทป แมชชั่วร์เรส)           หมายถึง    สายวัดตัว

22.Tool bag     (ทูล แบ็ก)             หมายถึง    กระเป๋าเครื่องมือต่างๆ

23.Thread     (เทร็ด)                   หมายถึง        ด้าย

24.Eyelet      (อายเล็ท )              หมายถึง            ตาไก่

25.Fabric       (เฟบริค )               หมายถึง           ผ้า

26.Pin           (พิน)                  หมายถึง     เข็มหมุด

27.Pin cushion    (พิน คูชั่น)             หมายถึง     หมอนรองเข็ม

28.Thread picker     (เทร็ด พิคเคอร์)            หมายถึง    ที่เลาะด้าย

29.Tailor    (ไทเลอร์)         หมายถึง    ช่างตัดเสื้อผู้ชาย

30.Zipper        (ซิปเพอร์)            หมายถึง        ซิป


31.Sewing machine foot   (โซ่วิ้ง แมทชีน ฟุท)           หมายถึง     ตีนผี

32.Ruler        (รูเล่อร์)             หมายถึง    ไม้บรรทัด

33.Cutting table   (คัททิ่ง เทเบิ้ล )          หมายถึง    โต๊ะออกแบบเสื้อผ้า

34.Buttonholes      (บัทท็่นโฮลส์ )             หมายถึง        รังดุม

35.Sewing Machine      (โซววิ้ง แมทชีท)           หมายถึง      จักรเย็บผ้า

31.Scissors     (ซิสเซอร์)             หมายถึง       กรรไกร

37.Batting         (แบททิ้ง)             หมายถึง      เส้นใย

38.Bias tape      (บิอัส เทป)         หมายถึง     ผ้ากุ้น

39.Bobbin         (บ็อบบิน)              หมายถึง    ไส้กระสวย

40.Darning plate     (ดารน์นิ่ง เพลท)             หมายถึง       ครอบฟันจักร


41.Button sewing foot   (บัททึ่น ซิวอิ่ง ฟุท           หมายถึง        ตีนผีติดซิป

42.Carbon paper   (คาร์บ้อน เพเพอร์)                หมายถึง         กระดาษลอกลาย

43.Clear-plastic ruler    (เคลียร์ พลาสติค รูเล่อร์ )            หมายถึง        ไม้บรรทัดพลาสติคใส

44.Buttonhole foot      (บัททึ่นโฮล ฟุท)             หมายถึง      ตีนผีทำรังดุม

45.Chalk       (ช็อลค์ )             หมายถึง      ช็อลค์เขียนบนเนื้อผ้า

46.Brush        (บรัชช์)              หมายถึง        แปรงปัดฝุ่น

47.Buttons     ( บัทท็่นส)              หมายถึง       กระดุม

48.Cording foot   (คอรดิ้ง ฟุท)               หมายถึง       ตีนผีสอดไหม

49.Edge / Quilting guide     (เอ็จ / ควิลติ้ง ไกด์)              หมายถึง       ที่กั้นระยะผ้า

50.Elastic thread      (อิลลาสติค เทร็ด)               หมายถึง       ยางยืด


51.Foot control        (ฟุท คอนโทรล)               หมายถึง       ขาเหยียบ

52.Iron tape      (ไอร่อน เทป)               หมายถึง        แผ่นกาว

53.Invisible zipper    (อินวิสซิเบิ้ล ซิปเพอร์)                หมายถึง        ซิปซ่อน

54.Gathering foot    (เกเทอร์ริ่ง ฟุท)              หมายถึง       ตีนผีเย็บย่น

55.Glue tape      (กลู เทป )               หมายถึง        กระดาษกาว

56.Hand-sewing needles   (แฮนด์ซิวอิ่ง นีดเดิ้ล)              หมายถึง       เข็มเย็บผ้าด้วยมือ

57.Iron               (ไอร่อน )             หมายถึง       เตารีด

58.Lining fabric   (ลินิน เฟบริค)              หมายถึง        ผ้าซับใน

59.Ironing board     (ไอร่อนนิ่ง บอรด์  )             หมายถึง       แผ่นรองสำหรับเตารีด

60.Sewing table           (โซ่วอิ้ง เทเบิ้ล)                หมายถึง        โต๊ะเย็บผ้า


61.Seam allowance     (ซีม อัลลาวอันซ์  )              หมายถึง        ตะเข็บ

62.Machine needles     (แมชชีน นีดเดิ้ล)                 หมายถึง           เข็มเย็บผ้าด้วยจักร

63.Pressing cloth       (เพรสสิ่ง โคลท์ )             หมายถึง        ผ้ารองรีดเรียบ

64.Safety pin            (เซฟตี้ พิน )               หมายถึง        เข็มกลัด 

65.Tracing wheel    (แทรคซิ่ง วีลล์ )              หมายถึง        ที่กดลอกลาย มีล้อ ด้ามจับ 

66.Seam ripper       (ซีม ริปเปอร์)                 หมายถึง       มีดเลาะผ้า

67.Zipper pull        (ซิปเปอร์ พูล)               หมายถึง       ที่ดึงเลื่อนซิป

68.Wax                (แว็กซ์)                 หมายถึง       ขี้ผึ้ง

69.Zipper teeth     (ซิปเปอร์ ทีส)              หมายถึง        ฟันซิป

70.Zipper foot      (ซิปเพอร์ ฟุต)                หมายถึง         ตีนผีติดซิป


3.คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเกี่ยวกับชื่อผ้าต่างๆ


71.Muslin     (มูสลิน)                   หมายถึง          ผ้าดิบ

72.Polyester Fabric    (โพลีเอสเตอร์)    หมายถึง ผ้าใยสังเคราะห์ 

73.Cotton     (คอตตอน)    หมายถึง    ผ้าฝ้าย 

74.Silk          (ซิลล์)             หมายถึง           ผ้าไหม 

75.Lace         (แลค)          หมายถึง      ผ้าลูกไม้ 

76.Spandex    (สแปนเด็กซ์)       หมายถึง    ผ้าสแปนเด็กซ์ 

77.Nylon       (ไนล่อน)             หมายถึง           ผ้าไนลอน 

78.Chiffon    (ชีฟฟ่อน)             หมายถึง          ผ้าชีฟอง 

79.Rayon       ( เรยอน)              หมายถึง          ผ้าเรยอน 

80.Velvet         (เวลเวท)          หมายถึง          ผ้ากำมะหยี่ 

81.Canvas      (แคนวาส)               หมายถึง           ผ้าแคนวาส 

82.Satin        (ซาติน)        หมายถึง          ผ้าซาติน และสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวร้านตัดเย็บเสื้อผ้า และอุปกรณ์ตัดเย็บผ้าต่างๆที่ใช้กับเครื่องจักรเย็บผ้าที่ได้นำมาเสนอไว้ในบทความบล็อกนี้ น่าจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านทุกๆคนอยู่ไม่มากก็น้อย หากข้อมูลดังกล่าวที่ได้นำเสนอไปข้างต้น มีข้อผิดพลาดประการใด ดิฉันต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณผู้อ่านทุกๆคน ที่เสียสละเวลาเข้ามาเปิดคลิ๊กสไลด์เลื่อนอ่านกัน หวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งในบทความถัดไปค่ะ......จากคุณนายเว่อร์ เทอร์ชอบเที่ยวกินนอน 


เครดิตข้อมูลดีๆจาก : http://littlesewinghousebynong.blogspot.com/2012/03/words-used-in-fabrics-and-sewing.html

เครดิตภาพสวยๆจาก : https://www.freepik.com/

----------------------------------------------------------------------------


บทความบล็อกอื่นๆมีดังนี้ค่ะ 


แบ่งปันวิธีสร้างความมสุขด้วยตัวเองแบบง่ายๆในยุคออนไลน์ปัจจุบัน ดูบทความ>>>


น่ารู้กับวิธีสร้างความสุขด้วยตัวเองแบบง่ายๆในยุคโลกออนไลน์ปัจจุบัน ที่ทำได้ทันที อยู่อย่างสุขเกษมเปรมปรีหัวใจ มีอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


ประโยคภาษาอังกฤษถามตอบเกี่ยวกับสุขภาพง่าย มีประโยคอะไรบ้าง>>>


แบ่งปันประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสุขภาพ ถามตอบง่ายๆเกี่ยวกับอาการป่วย การออกกำลังกาย มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


รวมวิธีการขจัดความเครียดด้วยตัวเองแบบง่ายๆ มีอะไรบ้าง>>>


น่ารู้กับวิธีการคลายความเครียดด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ให้หายสนิท จิตไม่พะว้าพะวังอีกต่อไป ที่ใครหลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


น่ารู้กับประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้พูดแทนคำว่า Yes ยังมีคำอื่นอะไรอีกบ้าง>>>


แบ่งปันประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้พูดแทนคำว่า Yes "ใช่เลย" ยังมีคำอื่นอะไรอีกบ้าง ที่ใช้พูดแทนได้ จัดมาให้อ่านเป็นความรู้กัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


แบ่งปันคำอวยพรวันแม่ในรูปแบบภาษาอังกฤษพร้อมแปลไทย มีคำว่าอะไรบ้าง>>>


รวมคำอวยพรวันแม่ในรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ ข้อความแคปชั่นส่งในวันแม่แบบสั้นๆ พร้อมแปลไทย มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


ประโยคแสดงความยินดีในภาษาอังกฤษ มีคำว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูบทความค่ะ>>>


รู้จักประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแสดงความยินดี ที่นำไปใช้ได้ง่ายๆ มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านเป็นความรู้กัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


น่ารู้ไปกับประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแสดงความเสียใจ มีคำว่าอะไรบ้าง>>


แบ่งปันประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแสดงความเสียใจ ที่ไม่ได้มีแค่คำว่า Sad, Sorry แต่ยังมีประโยคอื่นๆอีกด้วย มีคำว่าอะไรบ้างนั้น จัดมาให้ได้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>แบ่งปันคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้า มีคำว่าอะไรบ้าง>>>


น่ารู้กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้า แผนกโซนขาย และร้านค้าต่างๆในห้าง ที่หลายคนไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


มารู้จักลักษณะของคนทั้ง 9 ประเภท คุณจัดเป็นคนอยู่ในประเภทใด จัดมาให้อ่านกัน>>>


รู้จักลักษณะคนทั้ง 9 ประเภท ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน คุณเป็นคนอยู่ในประเภทใด พร้อมทั้งจุดเด่นและจุดด้อย ที่ต้องรู้ไว้ มีอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านเป็นความรู้กัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


น่ารู้กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง มีคำว่าอะไรบ้าง>>>


แบ่งกันคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน รู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


แบ่งปันคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาล  มีคำว่าอะไรบ้าง>>>


น่ารู้จริงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาล คำที่ใช้เรียกชื่อหมู่ดวงดาว และวัตถุต่างๆในอวกาศ มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านเป็นความรู้กัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


น่ารู้ไปกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง และการปกครอง มีคำว่าอะไรบ้าง>>>


แบ่งปันคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ที่ไม่ลองอ่านดู ไม่รู้แน่ๆ มีคำเฉพาะอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านเป็นความรู้กัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสวนสนุกและสนามเด็กเล่น มีคำว่าอะไรบ้าง>>>


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องเล่นสวนสนุก งานวัด และสนานมเด็กเล่น ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร้านกาแฟ มีคำว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูบทความค่ะ>>


แบ่งปันคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับร้านกาแฟ เมนูคาเฟ่เก๋ๆน่ารัก อุปกรณ์ต่างๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


คำศัพท์ภาษาอังกฤษด่านตรวจคนเข้าเมืองและประโยคคำถามที่ต้องถูกสัมภาษณ์>>>


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับด่านตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) และ)ประโยคคำถามยอดนิยมในการถูกสัมภาษณ์ มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


วางแผนไปเที่ยวสิงคโปร์ในปี 2022 ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง สรุปมาให้จ้า>>>


จัดทริปไปเที่ยวสิงคโปร์ล่าสุดด้วยตัวเองในปี 2022 ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง แบบผ่านด่านตม.ฉลุย สรุปมาให้แบบง่ายๆ รวบเดียวจ้า คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยววิชาความรู้ และชื่อคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย>>>


แบ่งปันคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิชาความรู้ และชื่อคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านเป็นความรู้กัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศิลปะ พื้นฐานสีต่างๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน>>>


น่ารู้ไปกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศิลปะ ชื่อพื้นฐานสีต่างๆ อุปกรณ์วาดภาพ มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกันจ้า คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรม และสังคม มีคำว่าอะไรบ้าง>>>


แบ่งปันสาระคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยบกับวัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิต ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


แบ่งปันคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้า>>>


น่ารู้กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข่าว รายการ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>>


ข้อดีของการหัวเราะ ยาวิเศษสุดๆนี้ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ดูบทความค่ะ>>


แบ่งปันรวมข้อดีของการหัวเราะ ยาวิเศษชั้นเลิศนี้ มีประโยชน์สำคัญต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง นำมาให้อ่านเป็นความรู้กัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


แบ่งปันสิ่งที่ไม่ควรบูลลี่ เหยียดดูถูกคนอื่นในสังคม มีอะไรบ้าง>>>


แบ่งปัน 10 สิ่งที่ไม่ควรบูลลี่ (Stop Bullying) เหยียดดูถูกคนอื่นในสังคม เพื่อรักษามิตรภาพดีๆไว้ มีอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านเป็นความรู้กันค่ะ คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>

น่ารู้ 70 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้า และชุดอุปกรณ์ต่างๆในการเย็บผ้า มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน น่ารู้ 70 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้า และชุดอุปกรณ์ต่างๆในการเย็บผ้า มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน Reviewed by Khunnaiver on 05:12:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ads
ขับเคลื่อนโดย Blogger.