รู้จัก 70 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์ รู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง นำมาให้อ่านกันจ้า

สำหรับบทความบล็อกน่ารู้วันนี้ คุณนายเว่อร์ เธอเป็นคนบ้า ขอนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง นำมาให้อ่านเป็นความรู้กันจ้า (Easy Computer English vocabulary)
ทุกๆวันนี้การใช้คอมพิวเตอร์ ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรที่นอกจากจะพิมพ์งานแล้ว ยังเป็นอุปกรณ์เชื่อมโยงผ่านเครื่องข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ด้วย และสิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบต่างๆ ทำมาคู่กับคอมพิวเตอร์ด้วย ก็คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่า มีความจำเป็นไม่น้อย ที่เราจะต้องรู้คำศัพท์ดังกล่าวไว้ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ เพราะบางคำในระบบของคอมพิวเตอร์ ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะจริงๆ

และเพื่อไม่ให้เว็ปบล็อกร้างไป คุณนายเว่อร์ เธอเป็นคนบ้า ขอพักเรื่องเที่ยวๆไปสักหนึ่งบล็อกนะคะ เลิกงานประจำมาวันนี้ เลยขอมาแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน และให้เพื่อนๆเหล่าผู้รักการทัศนาจร อรชร อ้อนแอ้น ได้อ่านเป็นความรู้กันค่ะ เผื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านที่ยังไม่ทราบกันอยู่ไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดยังไง ต้องขออภัยด้วยนะคะ

1.ระบบต่างๆและคำศัพท์เฉพาะในคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1.Browser (เบราเซอร์)  หมายถึง เป็นระบบงานที่ใช้เพื่อค้นหาทรัพยากรต่าง ๆ และได้นําเสนอข้อมูลที่เป็นข้อความภาพ กราฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหวในเอกสารบนจอภาพนั้น ๆ
2.Cookie (คุกกี้) หมายถึง ข้อมูลที่จัดเก็บโดยระบบของเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งจะเก็บหลังจากที่ได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยตัว Cookie จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผู้เข้าชมทำบนเว็บไซต์ (ชื่อพฤติกรรมของผู้เล่น,การดูสินค้าผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์กับสินค้าๆนั้น เป็นต้น)
3.Database (ดาต้าเบส)   หมายถึง ฐานข้อมูล แหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้เพื่อใช้สำหรับการค้นคว้า
Server (เซิร์ฟเวอร์) เป็นลักษณะเครื่องพิวเตอร์ที่ให้บริการต่าง ๆ ซึ่งหน้าที่โดยตรงแล้วได้ให้บริการในด้านการสื่อสาร ด้านการพิมพ์ด้านงานบริการอื่น ๆ เครือข่ายทุกเครื่องจะต้องทําการต่อเข้ามาขอใช้ดิสก์กับเครื่องพิมพ์ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์
4. File (ไฟล์) หมายถึง ชุดข้อมูลที่ไว้บนดิสก์โดยที่ผู้ใช้นั้นจะเห็นเป็นชิ้นเดียว หรือเรียกว่าถังเก็บข้อมูลต่างๆให้เลือก
5.Social Network (โซเชียล เน็คเวิก) หมายถึง รูปแบบของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกัน ผ่านInternet ซึ่งเป็นเว็บไซต์ช่วยให้ผู้คนสามารถเชื่อมโยงหรือติดต่อกันได้ง่าย เป็นเครื่อข่ายสังคมของการติดต่อทางออนไลน์
6.HTML (เฮชทีเอ็มแอล) เป็นชื่อย่อ มีชื่อเต็มมาจากคำว่า Hypertext Markup Language  หมายถึง ตัวกำหนดข้อมูลที่จะถูกแสดงบนเว็บไซต์ เช่น ใช้ HTML เพื่อเขียนโปรแกรมให้แสดงคำต่างๆ บนหน้าเว็ปไซต์ต่างๆ 
7.URL หมายถึง (ยูอาร์แอล) ที่อยู่ของเว็บไซต์ โดยจะเริ่มด้วยการพิมพ์คำหน้าหน้าว่า www. และจบด้วย .com (หรือลงท้ายด้วยชื่อ Co.th หรือ co.de หรือ.gov เป็นต้น)
8.Software (ซอฟต์แวร์) หมายถึง  โปรแกรมต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
9.Internet  (อินเทอร์เน็ต) หมายถึง  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ โดยมีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครื่อข่ายทั่วโลก ผ่านเว็ปไซต์ต่างๆทั่วโลก
10.Edit  (อีดิท) หมายถึง แก้ไข
11.Cancle (แคนเซิล)  หมายถึง ยกเลิก
12.Delete  (ดีลีท) หมายถึง ลบ
13.History (ฮิททอรี่) หมายถึง ข้อมูลการดูเว็ปไซต์ที่ผ่านมา
14.Bookmarks (บุ๊คมาร์ค) หมายถึง บันทึกข้อมูลเว็ปไซต์ต่างๆที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ
15.Tools (ทูล) หมายถึง เครื่องมือ
16.Help (เฮฟ)  หมายถึง กิจลักษณ์อย่างหนึ่งมีไว้สำหรับช่วยเหลือการใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมปฏิบัติการต่างๆ
17.Type here to serarch (ไท เฮีย ทู เซิส) หมายถึง พิมพ์ตรงนี้เพื่อค้นหาข้อมูล
18.Tool bar (ทูล บาร์)  หมายถึง แถบเครื่องมือ
19.Folder (โฟร์เดอร์) หมายถึง เป็นที่จัดเก็บโปรแกรมหรือแฟ้มบนดิสก์ มีสัญลักษณ์เป็นไอคอนกราฟิกที่แทนตัวโฟลเดอร์ของแฟ้ม
20.Icon (ไอคอน) หมายถึง รูปสัญลักษณ์โปรแกรมบนจอคอมพิวเตอร์
21.document  (ดอทคิวเม้นท์)  หมายถึง เอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ในข้อมูลเดียวกัน
22.Hardware (ฮาร์ดแวร์) หมายถึง เป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ทางลักษณะตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์
23.Keyword (คีย์เวิร์ด)  คําที่มีความหมายพิเศษในภาษาโปรแกรม เป็นคำสําคัญเพื่อค้นหา
24.Access (แอคเซส)  การเข้าถึง, บอกตำแหน่ง ,การทำให้พร้อมที่จะนำมาใช้งาน
25.Control Unit  (คอนโท ยูนิต) หมายถึง ส่วนควบคุม
26.Processor  (โปรเซสเซอ) หมายถึง ส่วนของหน่วยประมวนผล
27.Error  (เออเร่อ) หมายถึง ข้อผิดพลาด
28.Multitasking (มัลติทาส) หมายถึง ทำงานหลากหลายในเวลาเดียว
29.memory  (เมมโมรี่) หมายถึง หน่วยความจำ
30.word processor (เวิรด์ โปรเซสเซอ) หมายถึง หน่วยประมวลผลคำ
31.antivirus software (แอนตี้ไวรัส ซอฟ์ต์แวร์)  หมายถึง โปรแกรมซอฟ์ตแวร์ป้องกันไวรัส
32.processor speed (โปรเซสเซอร์ สปีด) หมายถึง  ความเร็วของหน่วยประมวลผล
33.Update (อัพเดต)  หมายถึง ข้อมูลที่ทันสมัย
34.Upgrade (อัพเกรด)  หมายถึง ข้อมูลที่ได้ทําการปรับปรุงใหม่และยกระดับให้ดีมากยิ่งขึ้น
35.Upload (อัพโหลด)   หมายถึง การที่ได้ทําการส่งแฟ้มของข้อมูลหนึ่งไปยังอีกโปรแกรมหรือไฟล์ข้อมูลหนึ่ง หรือการนําโอนย้ายไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไปยังเครื่องอื่น ๆ
36.Download (ดาวน์โหลด) หมายถึง การดึงและการจัดเก็บข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตลงในอุปกรณ์หรือชุดข้อมูลแฟ้มของคุณ 

2.การใช้งานต่างๆคอมพิวเตอร์
37.Shut down (ชัตดาวน์)  หมายถึง ปิดเครื่อง
38.Restart (รีสตาร์ท) หมายถึง  การเริ่มใหม่, เริ่มดําเนินการใหม่อีกครั้ง
39.Login (ล็อคอิน)  กระบวนการต่อเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เพื่อว่าจะได้เข้าไปใช้ข้อมูลนั้น ๆและในระบบส่วนมากนั้นจะต้องใส่หมายเลขประจําตัว หรือรหัสผ่านก่อนที่จะเข้าไปใช้
40.Logoff (ล็อคออฟ) หมายถึง  การยกเลิกการใช้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
41.click  (คลิก) หมายถึง กดเมาส์
42.plug in (ปลั๊กอิน) )หมายถึง เสียบสาย
43.unplug (อั้นปลัก)  หมายถึง ปลดสาย
44.scroll up (สครออัพ) หมายถึง เลื่อนหน้าจอขึ้น
45.scroll down (สครอดาวน์) หมายถึง  เลื่อนหน้าจอลง
46.log on  (ล็อกออน) หมายถึง  เข้าสู่ระบบ
47.log off (ล็อกออฟ) หมายถึง  ออกจากระบบ
48.type   (ไทพ์) หมายถึง  ทำการพิมพ์
49.print   (ปริ้น)  หมายถึง  ทำการสั่งพิมพ์
50.connect (คอนเนค)  หมายถึง เชื่อมต่อ
51.search (เซิส) หมายถึง การค้นหา, สืบเสาะแสวงหาข้อมูล

3.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
52.Desktok Computer (เด็ทท็อป คอมพิวเตอร์) หมายถึง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
53.Laptop computer (แลปท็อป) หมายถึง หรือเรียกย่อว่า แล็ปท็อป หรือ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (Notebook computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก สามารถขนย้ายหรือพกพาได้สะดวก
54.Personal Computer หรือนิยมเรียกย่อว่า PC หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
55.Modem  (โมเด็ม)  หมายถึง (อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)
56.Keyboard (คีย์บอร์ด)  หมายถึง แป้นพิมพ์
57.Screen (สกรีน) หมายถึง หน้าจอ
58.Mouse (เมาส์) หมายถึง เมาส์,อุปกรณ์เลื่อนตำแหน่ง
59.Monitor (มอนิเตอร์) หมายถึง จอภาพ
60.Printer (ปรินเตอร์) หมายถึง เครื่องพิมพ์
61.HDMI channel หมายถึง ช่องเสียบ HDMI (ดิจิทัลวีดีโอ)
62.Wireless router (ไวเลท เร้าเตอร์) หมายถึง เครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย
63.PC Wire-land channel หมายถึง ช่องเสียบสายรับสัญญาณอินเตอร์บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
64.Cable (เคเบิ้ล) หมายถึง สายเคเบิล เป็นสายสื่อที่ใช้ต่อเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ มีวัสดุห่อหุ้มสายเพื่อป้องกันความเสียหายและการรั่วไหล
65.Mouse mat (เมาส์ แมท) หมายถึง แผ่นรองเมาส์
66.Speaker (สปีคเกอร์) หมายถึง ลำโพง
67.Usb channel หมายถึง ช่องเสียบอุปกรณ์ยูเอสบี
68.scanner (สแกนเนอร์)  หมายถึง เครื่องสแกน
69.memory card (เมมโมรี่การ์ด)  หมายถึง การ์ดบันทึกข้อมูล
70.card reader (การ์ดรีดเดอร์)  หมายถึง  เครื่องอ่านการ์ดความจำ
71.plug (ปลั๊ก)  หมายถึง ปลั๊ก, หัวเสียบ, เต้าเสียบ
72.button (บ๊อทท่อน) หมายถึง ปุ่มกด
73.Headphones (ฮีดโฟน) หมายถึง หูฟัง 

4.ระบบอีเมลล์
74.Email address (อีเมลแอดเดรส) หมายถึง ที่อยู่อีเมลล์
75.username  (ยูดเซอร์เนม) หมายถึง ชื่อผู้ใช้งาน
76.to reply   (ทูรีพลา)  หมายถึง ตอบกลับ
77.to sent (ทูเซน) หมายถึง ส่ง,ทำการส่ง 
to forward  (ทูฟอร์เฟิด) หมายถึง  ส่งต่อ
78.e-mail (อีเมลล์) หมายถึง  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
79.new message  (นิวเมทเซท) หมายถึง ข้อความใหม่
80.attachment  (แอทแทคเม้นต์)  หมายถึง เอกสารแนบ
81.Spam mail (สปามเมลล์) หมายถึง อีเมลล์ขยะ 
82.Trash (ทราชส์) หมายถึง ข้อมูลอีเมลล์ที่ถูกลบอยู่ในถังขยะ
83.sign up  (ซายอัพ) หมายถึง สมัครเข้าใช้, ลงชื่อเข้าร่วม
84.log in (ล็อกอิน) หมายถึง เข้าสู่ระบบ, เข้าระบบ
85.log out (ล็อกเอาท์)  หมายถึง  ออกจากระบบ, ออกระบบ
86.password (พาสเวิร์ด) หมายถึง รหัสผ่าน

และสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ ที่ได้นำเสนอแนะนำไว้ในเว็ปบล็อกนี้ น่าจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านทุกๆท่านอยู่ไม่มากก็น้อย หากข้อมูลดังกล่าว มีข้อผิดพลาด ความหมายผิดเพี้ยน เขียนอ่าน ไม่ถูกต้องประการใด ดิฉันต้องขออภัยด้วยนะคะ ขอบพระคุณผู้อ่านทุกคน ที่แวะเวียนเข้ามาสุขล้น ค้นหาเปิดอ่านกัน หวังว่าจะได้พบกันอีกในเว็ปบล็อกถัดไป....จากคุณนายเว่อร์ เทอร์ชอบเที่ยวกินนอน
เครดิตภาพสวยๆจากเว็ปไซต์ : Freepik
--------------------------------------------------------
บทความบล็อกอื่นๆ มีดังนี้ค่ะ  
แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์เดินป่า มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้จ้า>>
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เดินป่าต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>

รวมสาระน่ารู้กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผ้า มีคำว่าอะไรบ้าง>>
น่ารู้กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกันจ้า คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>
รีวิวแบกเป้ลุยเดี่ยว พาไปเที่ยวเมืองเดรสเดน มีสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆอะไรบ้าง>>>
ท่องโลกกว้าง..เดินทางแบกเป้ไปเที่ยวเมืองเดรสเดน เดินเล่นรอบเมือง มีที่เที่ยวอะไรให้ชำเลืองบ้าง ตามไปดูสิ คลิ๊กดูภาพที่เที่ยวและการเดินทางจ้า>>>
รีวิวเที่ยวเมืองมหาชัย แวะไปสโลว์ไลฟ์ที่บ้านท่าฉลอม 2 วัน 1 คืน คลิ๊กดูรีวิวจ้า>>
มาม๊ะ..มารีวิวเที่ยวมหาชัย ไปสโลว์ไลฟ์ที่ท่าฉลอม แวะไปดอมดมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีที่ใหนบ้าง ตามไปกันเลย คลิ๊กดูภาพที่เที่ยวและการเดินทางจ้า>>>


รวมคำอวยพรวันสงกรานต์ ข้อความทางออนไลน์ มีคำว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูรายละเอียด>>
น่ารู้กับคำอวยพรวันสงกรานต์ภาษาอังกฤษ-แปลไทย ข้อความส่งทางออนไลน์ให้กับผู้รับอย่างสุขใจ มีคำว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับชื่อสถานที่ต่างๆ คลิ๊กดูรายละเอียดค่ะ>>
แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับชื่อสถานที่ต่างๆ ที่อาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>
แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวห้องครัว อุปกรณ์ของใช้ต่างๆที่จำเป็น มีอะไรบ้าง>>>
น่ารู้กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องครัว อุปกรณ์ของใช้จำเป็นต่างๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>

น่ารู้กับคำคมภาษาอังกฤษ แปลไทย เพื่อสร้างกำลังใจให้ดำเนินชีวิต คลิ๊กดูบทความค่ะ>>
สาระน่ารู้กับคำคมภาษาอังกฤษ แปลไทย เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้สู้ต่อไปอย่างสดใส มีคำว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>

พืชผักสมุนไพรไทยสู้กับโรคหวัด Virus Covid 19 มีอะไรบ้าง คลิ๊กดูบทความค่ะ>
รวมพืชผักสมุนไพรไทยสู้โรคหวัดไวรัส Corona Covid 19 ที่ต้องมีติดครัว ทำอาหารอร่อยได้ประโยชน์ มีอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถทำที่บ้านได้อย่างสำราญใจ คลิ๊กดูบทความค่ะ>>
น่ารู้กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับงานอดิเรกที่สามารถทำที่บ้านได้อย่างเพลิดเพลินจำเริญใจ มีอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>
น่ารู้กับคำพูดภาษาอังกฤษสั้นๆ เพื่อสร้างกำลังใจให้ผ่านวิกฤต คลิ๊กดูบทความค่ะ>>
รวมวลีคำพูดภาษาอังกฤษ-ไทย เพื่อสร้างกำลังให้ตนเองและผู้อื่นผ่านช่วงวิกฤต มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>
เมนูขนมไทยในชื่อภาษาอังกฤษ ที่ชางต่างชาติต้องลิ้มลองทาน คลิ๊กดูบทความค่ะ>>
น่ารู้กับเมนูขนมไทยในชื่อภาษาอังกฤษ ที่ชาวต่างชาติต้องมาลิ้มลองทานกันสักครั้ง มีขนมอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกันจ้า คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย มีอะไรบ้าง คลิ๊กดูคำศัพท์ค่ะ>>
รวมคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูรายละเอียดคำศัพท์ค่ะ>>>
สำนวนประโยคภาษาอังกฤษสำหรับตอบอีเมลง่ายๆ มีคำว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูบทความค่ะ>>
รวมสาระสำนวนประโยคภาษาอังกฤษสำหรับโต้ตอบทางอีเมลเพื่อการทำงานที่เป็นประโยค มีคำว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>
สาระน่ารู้กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยต่างๆ คลิ๊กดูบทความค่ะ>>
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกันค่ะ คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>

แบ่งปันสาระคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหารต่างๆ คลิ๊กดูรายละเอียดค่ะ>>
น่ารู้กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหารต่างๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกันค่ะ คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>

แนะนำประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ที่ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ คลิ๊กดูบทความค่ะ>>
รวมประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานแบบง่ายๆ และบทสนทนาทางโทรศัพท์ที่ได้ใช้แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>
รู้จักประเภทเครื่องดื่มต่างๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน ดูรายละเอียด>>
รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับประเภทเครื่องดื่มต่างๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีอะไรบ้าง นำมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>
ประโยคภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว ในรูปแบบคำถามแบบง่ายๆ คลิ๊กดูบทความค่ะ>>
รวมประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวง่ายๆ ใช้สื่อสารได้ทุกที่ มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านเป็นความรู้ คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>
สาระน่ารู้กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในวันขึ้นปีใหม่ มีคำว่าอะไรบ้าง >>>
น่ารู้กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในว้นขึ้นปีใหม่ และการเฉลิมฉลองต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>

รีวิวพาเที่ยวชมพระราชวังเดิม เติมความรู้แบบไทยๆ ไปชมกันเลยจ้า คลิ๊กดูที่เที่ยว>>
เก็บตกวันหยุด พารีวิวเที่ยวชมพระราชวังเดิม เติมความรู้ไทยๆ มีอะไรให้ชมบ้างในโบราณสถานแห่งนี้ คลิ๊กดูรายละเอียดและการเดินทางค่ะ>>>

คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆเกี่ยวกบการเดินทางโดยรถไฟ มีคำว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูบทความค่ะ>>
แบ่งปันคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับการเดินทางโดยรถไฟ ที่ต้องได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับครอบครัว มีคำว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูบทความ>>
แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับครอบครัว ที่หลายอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>
คำศัพท์เกี่ยวกับธัญพืช ถั่วชนิดต่างๆ เรียกว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูบทความ>>>
รวมสาระคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธัญพืช-ถั่วชนิดต่างๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้จักมาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง นำมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>
รู้จัก 70 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์ รู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง นำมาให้อ่านกันจ้า รู้จัก 70 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์ รู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง นำมาให้อ่านกันจ้า Reviewed by Khunnaiver on 02:00:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.