รู้จัก 70 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์ รู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง นำมาให้อ่านกันจ้า

สำหรับบทความบล็อกน่ารู้วันนี้ คุณนายเว่อร์ เธอเป็นคนบ้า ขอนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง นำมาให้อ่านเป็นความรู้กันจ้า (Easy Computer English vocabulary)


ทุกๆวันนี้การใช้คอมพิวเตอร์ ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรที่นอกจากจะพิมพ์งานแล้ว ยังเป็นอุปกรณ์เชื่อมโยงผ่านเครื่องข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ด้วย และสิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบต่างๆ ทำมาคู่กับคอมพิวเตอร์ด้วย ก็คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่า มีความจำเป็นไม่น้อย ที่เราจะต้องรู้คำศัพท์ดังกล่าวไว้ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ เพราะบางคำในระบบของคอมพิวเตอร์ ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะจริงๆและเพื่อไม่ให้เว็ปบล็อกร้างไป คุณนายเว่อร์ เธอเป็นคนบ้า ขอพักเรื่องเที่ยวๆไปสักหนึ่งบล็อกนะคะ เลิกงานประจำมาวันนี้ เลยขอมาแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน และให้เพื่อนๆเหล่าผู้รักการทัศนาจร อรชร อ้อนแอ้น ได้อ่านเป็นความรู้กันค่ะ เผื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านที่ยังไม่ทราบกันอยู่ไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดยังไง ต้องขออภัยด้วยนะคะ1.ระบบต่างๆและคำศัพท์เฉพาะในคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


1.Browser (เบราเซอร์)  หมายถึง เป็นระบบงานที่ใช้เพื่อค้นหาทรัพยากรต่าง ๆ และได้นําเสนอข้อมูลที่เป็นข้อความภาพ กราฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหวในเอกสารบนจอภาพนั้น ๆ


2.Cookie (คุกกี้) หมายถึง ข้อมูลที่จัดเก็บโดยระบบของเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งจะเก็บหลังจากที่ได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยตัว Cookie จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผู้เข้าชมทำบนเว็บไซต์ (ชื่อพฤติกรรมของผู้เล่น,การดูสินค้าผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์กับสินค้าๆนั้น เป็นต้น)


3.Database (ดาต้าเบส)   หมายถึง ฐานข้อมูล แหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้เพื่อใช้สำหรับการค้นคว้า
Server (เซิร์ฟเวอร์) เป็นลักษณะเครื่องพิวเตอร์ที่ให้บริการต่าง ๆ ซึ่งหน้าที่โดยตรงแล้วได้ให้บริการในด้านการสื่อสาร ด้านการพิมพ์ด้านงานบริการอื่น ๆ เครือข่ายทุกเครื่องจะต้องทําการต่อเข้ามาขอใช้ดิสก์กับเครื่องพิมพ์ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์


4. File (ไฟล์) หมายถึง ชุดข้อมูลที่ไว้บนดิสก์โดยที่ผู้ใช้นั้นจะเห็นเป็นชิ้นเดียว หรือเรียกว่าถังเก็บข้อมูลต่างๆให้เลือก


5.Social Network (โซเชียล เน็คเวิก) หมายถึง รูปแบบของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกัน ผ่านInternet ซึ่งเป็นเว็บไซต์ช่วยให้ผู้คนสามารถเชื่อมโยงหรือติดต่อกันได้ง่าย เป็นเครื่อข่ายสังคมของการติดต่อทางออนไลน์

 
6.HTML (เฮชทีเอ็มแอล) เป็นชื่อย่อ มีชื่อเต็มมาจากคำว่า Hypertext Markup Language  หมายถึง ตัวกำหนดข้อมูลที่จะถูกแสดงบนเว็บไซต์ เช่น ใช้ HTML เพื่อเขียนโปรแกรมให้แสดงคำต่างๆ บนหน้าเว็ปไซต์ต่างๆ 

7.URL หมายถึง (ยูอาร์แอล) ที่อยู่ของเว็บไซต์ โดยจะเริ่มด้วยการพิมพ์คำหน้าหน้าว่า www. และจบด้วย .com (หรือลงท้ายด้วยชื่อ Co.th หรือ co.de หรือ.gov เป็นต้น)


8.Software (ซอฟต์แวร์) หมายถึง  โปรแกรมต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์


9.Internet  (อินเทอร์เน็ต) หมายถึง  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ โดยมีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครื่อข่ายทั่วโลก ผ่านเว็ปไซต์ต่างๆทั่วโลก


10.Edit  (อีดิท) หมายถึง แก้ไข

11.Cancle (แคนเซิล)  หมายถึง ยกเลิก

12.Delete  (ดีลีท) หมายถึง ลบ

13.History (ฮิททอรี่) หมายถึง ข้อมูลการดูเว็ปไซต์ที่ผ่านมา

14.Bookmarks (บุ๊คมาร์ค) หมายถึง บันทึกข้อมูลเว็ปไซต์ต่างๆที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ

15.Tools (ทูล) หมายถึง เครื่องมือ


16.Help (เฮฟ)  หมายถึง กิจลักษณ์อย่างหนึ่งมีไว้สำหรับช่วยเหลือการใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมปฏิบัติการต่างๆ


17.Type here to serarch (ไท เฮีย ทู เซิส) หมายถึง พิมพ์ตรงนี้เพื่อค้นหาข้อมูล

18.Tool bar (ทูล บาร์)  หมายถึง แถบเครื่องมือ


19.Folder (โฟร์เดอร์) หมายถึง เป็นที่จัดเก็บโปรแกรมหรือแฟ้มบนดิสก์ มีสัญลักษณ์เป็นไอคอนกราฟิกที่แทนตัวโฟลเดอร์ของแฟ้ม

20.Icon (ไอคอน) หมายถึง รูปสัญลักษณ์โปรแกรมบนจอคอมพิวเตอร์


21.document  (ดอทคิวเม้นท์)  หมายถึง เอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ในข้อมูลเดียวกัน
 

22.Hardware (ฮาร์ดแวร์) หมายถึง เป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ทางลักษณะตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์


23.Keyword (คีย์เวิร์ด)  คําที่มีความหมายพิเศษในภาษาโปรแกรม เป็นคำสําคัญเพื่อค้นหา
 

24.Access (แอคเซส)  การเข้าถึง, บอกตำแหน่ง ,การทำให้พร้อมที่จะนำมาใช้งาน


25.Control Unit  (คอนโท ยูนิต) หมายถึง ส่วนควบคุม


26.Processor  (โปรเซสเซอ) หมายถึง ส่วนของหน่วยประมวนผล


27.Error  (เออเร่อ) หมายถึง ข้อผิดพลาด


28.Multitasking (มัลติทาส) หมายถึง ทำงานหลากหลายในเวลาเดียว


29.memory  (เมมโมรี่) หมายถึง หน่วยความจำ30.word processor (เวิรด์ โปรเซสเซอ) หมายถึง หน่วยประมวลผลคำ


31.antivirus software (แอนตี้ไวรัส ซอฟ์ต์แวร์)  หมายถึง โปรแกรมซอฟ์ตแวร์ป้องกันไวรัส

32.processor speed (โปรเซสเซอร์ สปีด) หมายถึง  ความเร็วของหน่วยประมวลผล


33.Update (อัพเดต)  หมายถึง ข้อมูลที่ทันสมัย

34.Upgrade (อัพเกรด)  หมายถึง ข้อมูลที่ได้ทําการปรับปรุงใหม่และยกระดับให้ดีมากยิ่งขึ้น

35.Upload (อัพโหลด)   หมายถึง การที่ได้ทําการส่งแฟ้มของข้อมูลหนึ่งไปยังอีกโปรแกรมหรือไฟล์ข้อมูลหนึ่ง หรือการนําโอนย้ายไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไปยังเครื่องอื่น ๆ

36.Download (ดาวน์โหลด) หมายถึง การดึงและการจัดเก็บข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตลงในอุปกรณ์หรือชุดข้อมูลแฟ้มของคุณ 
 
 

2.การใช้งานต่างๆคอมพิวเตอร์


37.Shut down (ชัตดาวน์)  หมายถึง ปิดเครื่อง

38.Restart (รีสตาร์ท) หมายถึง  การเริ่มใหม่, เริ่มดําเนินการใหม่อีกครั้ง

39.Login (ล็อคอิน)   หมายถึง  กระบวนการต่อเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เพื่อว่าจะได้เข้าไปใช้ข้อมูลนั้น ๆและในระบบส่วนมากนั้นจะต้องใส่หมายเลขประจําตัว หรือรหัสผ่านก่อนที่จะเข้าไปใช้

40.Logoff (ล็อคออฟ) หมายถึง  การยกเลิกการใช้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย

41.click   (คลิก) หมายถึง กดเมาส์

42.plug in (ปลั๊กอิน) )หมายถึง เสียบสาย

43.unplug (อั้นปลัก)  หมายถึง  ปลดสาย

44.scroll up (สครออัพ) หมายถึง เลื่อนหน้าจอขึ้น

45.scroll down (สครอดาวน์) หมายถึง  เลื่อนหน้าจอลง

46.log on  (ล็อกออน) หมายถึง  เข้าสู่ระบบ

47.log off (ล็อกออฟ) หมายถึง  ออกจากระบบ

48.type   (ไทพ์) หมายถึง  ทำการพิมพ์

49.print   (ปริ้น)  หมายถึง  ทำการสั่งพิมพ์

50.connect (คอนเนค)  หมายถึง เชื่อมต่อ

51.search (เซิส) หมายถึง การค้นหา, สืบเสาะแสวงหาข้อมูล3.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 


52.Desktok Computer (เด็ทท็อป คอมพิวเตอร์) หมายถึง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

53.Laptop computer (แลปท็อป) หมายถึง หรือเรียกย่อว่า แล็ปท็อป หรือ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (Notebook computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก สามารถขนย้ายหรือพกพาได้สะดวก

54.Personal Computer หรือนิยมเรียกย่อว่า PC หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

55.Modem  (โมเด็ม)  หมายถึง (อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)

56.Keyboard (คีย์บอร์ด)  หมายถึง แป้นพิมพ์

57.Screen (สกรีน) หมายถึง หน้าจอ

58.Mouse (เมาส์) หมายถึง เมาส์,อุปกรณ์เลื่อนตำแหน่ง

59.Monitor (มอนิเตอร์) หมายถึง จอภาพ

60.Printer (ปรินเตอร์) หมายถึง เครื่องพิมพ์
 

 

61.HDMI channel หมายถึง ช่องเสียบ HDMI (ดิจิทัลวีดีโอ)

62.Wireless router (ไวเลท เร้าเตอร์) หมายถึง เครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย

63.PC Wire-land channel หมายถึง ช่องเสียบสายรับสัญญาณอินเตอร์บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

64.Cable (เคเบิ้ล) หมายถึง สายเคเบิล เป็นสายสื่อที่ใช้ต่อเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ มีวัสดุห่อหุ้มสายเพื่อป้องกันความเสียหายและการรั่วไหล

65.Mouse mat (เมาส์ แมท) หมายถึง แผ่นรองเมาส์

66.Speaker (สปีคเกอร์) หมายถึง ลำโพง

67.Usb channel หมายถึง ช่องเสียบอุปกรณ์ยูเอสบี

68.scanner (สแกนเนอร์)  หมายถึง เครื่องสแกน

69.memory card (เมมโมรี่การ์ด)  หมายถึง การ์ดบันทึกข้อมูล

70.card reader (การ์ดรีดเดอร์)  หมายถึง  เครื่องอ่านการ์ดความจำ

71.plug (ปลั๊ก)  หมายถึง ปลั๊ก, หัวเสียบ, เต้าเสียบ

72.button (บ๊อทท่อน) หมายถึง ปุ่มกด

73.Headphones (ฮีดโฟน) หมายถึง หูฟัง 
 
 

4.ระบบอีเมลล์

74.Email address (อีเมลแอดเดรส) หมายถึง ที่อยู่อีเมลล์

75.username  (ยูดเซอร์เนม) หมายถึง ชื่อผู้ใช้งาน

76.to reply   (ทูรีพลา)  หมายถึง ตอบกลับ
 
77.to sent (ทูเซน) หมายถึง ส่ง,ทำการส่ง 
 
to forward  (ทูฟอร์เฟิด) หมายถึง  ส่งต่อ

78.e-mail (อีเมลล์) หมายถึง  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

79.new message  (นิวเมทเซท) หมายถึง ข้อความใหม่

80.attachment  (แอทแทคเม้นต์)  หมายถึง เอกสารแนบ

81.Spam mail (สปามเมลล์) หมายถึง อีเมลล์ขยะ 
 
82.Trash (ทราชส์) หมายถึง ข้อมูลอีเมลล์ที่ถูกลบอยู่ในถังขยะ
 
83.sign up  (ซายอัพ) หมายถึง สมัครเข้าใช้, ลงชื่อเข้าร่วม

84.log in (ล็อกอิน) หมายถึง เข้าสู่ระบบ, เข้าระบบ

85.log out (ล็อกเอาท์)  หมายถึง  ออกจากระบบ, ออกระบบ

86.password (พาสเวิร์ด) หมายถึง รหัสผ่าน
และสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ ที่ได้นำเสนอแนะนำไว้ในเว็ปบล็อกนี้ น่าจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านทุกๆท่านอยู่ไม่มากก็น้อย หากข้อมูลดังกล่าว มีข้อผิดพลาด ความหมายผิดเพี้ยน เขียนอ่าน ไม่ถูกต้องประการใด ดิฉันต้องขออภัยด้วยนะคะ ขอบพระคุณผู้อ่านทุกคน ที่แวะเวียนเข้ามาสุขล้น ค้นหาเปิดอ่านกัน หวังว่าจะได้พบกันอีกในเว็ปบล็อกถัดไป....จากคุณนายเว่อร์ เทอร์ชอบเที่ยวกินนอน

เครดิตภาพสวยๆจากเว็ปไซต์ : Freepik


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทความบล็อกอื่นๆ มีดังนี้ค่ะ 


มารู้จักลักษณะของคนทั้ง 9 ประเภท คุณจัดเป็นคนอยู่ในประเภทใด จัดมาให้อ่านกัน>>>

รู้จักลักษณะคนทั้ง 9 ประเภท ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน คุณเป็นคนอยู่ในประเภทใด พร้อมทั้งจุดเด่นและจุดด้อย ที่ต้องรู้ไว้ มีอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านเป็นความรู้กัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>แบ่งปันคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับร้านกาแฟ เมนูคาเฟ่เก๋ๆน่ารัก อุปกรณ์ต่างๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>แบ่งปันคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้า>>>

น่ารู้กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข่าว รายการ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>>


ข้อดีของการหัวเราะ ยาวิเศษสุดๆนี้ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ดูบทความค่ะ>>

แบ่งปันรวมข้อดีของการหัวเราะ ยาวิเศษชั้นเลิศนี้ มีประโยชน์สำคัญต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง นำมาให้อ่านเป็นความรู้กัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


แบ่งปันสิ่งที่ไม่ควรบูลลี่ เหยียดดูถูกคนอื่นในสังคม มีอะไรบ้าง>>>

แบ่งปัน 10 สิ่งที่ไม่ควรบูลลี่ (Stop Bullying) เหยียดดูถูกคนอื่นในสังคม เพื่อรักษามิตรภาพดีๆไว้ มีอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านเป็นความรู้กันค่ะ คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงพยาบาล ที่อาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง>>

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำเป็นเกี่ยวกับโรงพยาบาล ที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้างบ้าง จัดมาให้อ่านเป็นความรู้กัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


สิ่งที่ต้องทำในตอนเช้า เพื่อเริ่มต้นวันใหม่ ก้าวไปอย่างมีความสุข มีอะไรบ้าง>>

แนะนำ 7 วิธีง่ายสร้างพลังดีๆให้ตนเองเริ่มต้นเช้าวันใหม่ ก้าวไปอย่างมีความสุข มีอะไรบ้างนั้น นำมาให้อ่านกันจ้า คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบอกความรู้สึก อารมณ์ต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้าง>>

แบ่งปันคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับการบอกความรู้สึก อารมณ์ต่างๆ ที่หลายๆคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านเป็นความรู้กัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


น่ารู้กับวลีคำพูดภาษาอังกฤษเพื่อบอกว่า ใจเย็นๆนะ มีคำว่าอะไรบ้าง<<

เรื่องน่ารู้กับวลีคำพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้บอกว่า ใจเย็นๆนะ มีคำว่าอะไรบ้าง จะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


ประโยคภาษาอังกฤษสร้างพลังบวกให้ตนเองก้าวเดินต่อไป มีคำว่าอะไรบ้าง>>

แบ่งปันประโยคภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับสร้างพลังบวกให้กับตนเอง ก้าวเดินต่อไปอย่างมีความสุข มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>>


ประโยคภาษาอังกฤษใช้พูดแทนคำว่า I don't know ฉันไม่รู้ มีคำว่าอะไรบ้าง>>>

น่ารู้กับสำนวนประโยคภาษาอังกฤษใช้พูดแทนคำว่า I don't know คำว่าฉันไม่รู้ ยังคำอื่นๆอะไรอีกบ้าง ที่ใช้พูดแทนได้ จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


ประโยคขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ได้มีแค่คำว่า Thank you อย่างเดียว>>

รวมประโยคกล่าวขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษ ที่ไม่ได้มีคำว่า Thank you อย่างเดียว แต่ยังมีคำพูดเฟี้ยวฟ้าวแบบอื่นๆอีกด้วย มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


แบ่งปันรีวิวเที่ยวเมืองตราดอีกครั้งในปี 2565 ถ่ายรูปลั๊ลลาตามที่เที่ยวต่างๆ>>

เก็บตกรีวิวเที่ยวเมืองตราดอีกครั้งในปี 2565 มีที่เที่ยวเปิดใหม่ที่ใหนบ้างหนา ตามไปลั๊ลลาเช็คอินถ่ายรูปกันได้เลย คลิ๊กดูรีวิวที่เที่ยวและการเดินทางค่ะ>>>


รีวิวเที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน ไม่มีรถส่วนตัว นั่งรถทัวร์ไปกับหลานสาว>>>

แบ่งปันทริปเที่ยวเกาะช้างล่าสุดปี 2022 ไม่มีรถส่วนตัว นั่งรถทัวร์ ต่อสองแถวไปเที่ยวกับหลานสาว แวะไปเที่ยวที่ใหนบ้าง พร้อมสรุปค่าใช้จ่าย ตามไปกันเลยจ้า คลิ๊กดูรีวิวที่เที่ยวและการเดินทางค่ะ>>>


แบ่งปันรีวิวทริปเที่ยวลำพูน เมืองเล็กๆเก่าแก่โบราณ ต้องไปเช็กอินกัน>>>

เก็บตกทริปเที่ยวเมืองรอง เดินทอดน่องท่องเมืองลำพูน เมืองเล็กๆน่ารักเก่าแก่โบราณ มีสถานที่ให้แวะไปยลตระการหลายแห่ง มีที่ใหนบ้างนั้น ตามไปกันเลยค่ะ คลิ๊กดูรีวิวที่เที่ยวและการเดินทางค่ะ>>>


ทริปรีวิวเที่ยวลำปางในมุมมองใหม่ๆ ไหว้พระใหญ่สไตล์ญีุ่่น คลิ๊กดูรีวิวค่ะ>>

แบ่งปันรีวิวเที่ยวลำปางล่าสุดในมุมใหม่ๆ ไหว้พระใหญ่ไดบุตสึ งามระทึกเจดีย์บนดอยสูงเสียดฟ้า มีสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายรูปเช็กอินที่ใหนบ้าง ตามไปชมกัน คลิ๊กดูรีวิวที่เที่ยวและการเดินทางค่ะ>>


ฝึกภาษาอังกฤษผ่านเพลงสากลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ มีเพลงอะไรบ้าง>>

แบ่งปันคำอวยพรวันคริสต์มาส และบทเพลงฝึกภาษาอังกฤษผ่านเพลงสากลในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมความหมาย ที่ร้องกันได้อย่างเพลิดเพลินใจ มีเพลงอะไรบ้าง คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


ล่าสุดรีวิวเที่ยวเกาะสิมิลันในราคา 1,350 บาท ไปเที่ยวเกาะใหนบ้าง คลิ๊กดูรีวิวค่ะ>>

เก็บตก รีวิวเที่ยวเกาะสิมิลันล่าสุด ในราคา 1,350 บาท ไปเที่ยวดำน้ำเกาะใหนบ้าง และทางทัวร์มีบริการอะไรอีกบ้าง ตามไปดูกันจ้า คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


แบ่งปันรีวิวเช่ารถมอเตอร์ไซต์เที่ยวภูเก็ต มีที่เที่ยวเด็ดอะไรบ้าง ตามไปดูกันค่ะ>>

มาม๊ะ..มารีวิวเที่ยวเกาะภูเก็ต นั่งกินอาหารพื้นเมืองรสเด็ด ระเหินระเห็ด เช็กอินชมทะเลสวยๆ รุ่มระรวยด้วยที่เที่ยวมากมาย มิวายต้องไปถ่ายภาพกันสักครา คลิ๊กดูรีวิวที่เที่ยวและการเดินทางค่ะ>>>


ไปรีวิวเที่ยวพังงา-ตะกั่วป่า ที่ใครมาก็ต้องไปเช็กอินกัน มีที่ใหนบ้าง คลิ๊กดูรีวิวค่ะ>>

มาม๊ะ..มารีวิวเช่ารถขับเที่ยวพังงา-เขาหลัก-ตะกั่วป่า ชื่นอุราชมเมืองเก่า คลอเคล้าทะเลสวย รุ่มระรวยด้วยสถานที่ท่องเที่ยวงดงาม ต้องตามไปเช็กอินกัน คลิ๊กดูรีวิวที่เที่ยวและการเดินทางค่ะ>>> 


เที่ยวเมืองกาจญน์ตอนจบ แวะไปซบกลิ่นอายสังขละบุรี คลิ๊กดูรีวิวค่ะ>>>

เก็บตกเที่ยวกาญจน์ตอนจบ แวะไปซบกลิ่นอายสังขละบุรี นั่งเรือฉิมพลีชมเมืองบาดาล ยลตระการธรรมชาติงดงาม ต้องไปเที่ยวตามชมกัน คลิ๊กดูรีวิวที่เที่ยวและการเดินทางค่ะ>>>


คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำและอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้าง>>

น่ารู้กับคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ำ ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง นำมาให้อ่านเป็นความรู้กัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เติมตัวอักษรS แล้วความหมายเปลี่ยนไป คลิ๊กดูบทความค่ะ>>>

เรื่องน่ารู้กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เติมตัวอักษร "S" ท้ายพยางค์คำนั้นแล้วความหมายก็เปลี่ยนไป มีคำว่าอะไรบ้าง นำมาให้อ่านกันค่ะ คลิ๊กดูรายละเอียดบทความ>>>


ฝึกภาษาอังกฤษผ่านเพลงสากลแนวโซล สไตล์ชิลๆ เหมือนไปเที่ยวทะเล>>>

แนะนำบทเพลงฝึกภาษาอังกฤษผ่านเพลงสากลแนวโซล (Soul) สไตล์ชิลๆ ไพเราะ เนื้อหาร้องง่ายๆ สบายๆเหมือนไปเที่ยวทะเล พร้อมความหมาย มาให้ฝึกร้องกันค่ะ คลิ๊กดูรายละเอียดบทความ>>>

แบ่งปันฝึกภาษาอังกฤษผ่านเพลงสากลแนว Pop สดใส ไพเราะ คลิ๊กดูบทความค่ะ>>

รวมเด่นบทเพลงฝึกภาษาอังกฤษผ่านเพลงสากลแนว Pop ป๊อบสดใส ไพเราะ น่ารัก ทำนอง เนื้อหาเข้าใจง่าย พร้อมความหมาย มาให้ฝึกร้องกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


แบ่งปันเด้อกับทริปเช่ารถขับเที่ยวสกลนคร มีที่ใหนน่าไปออนซอนบ้าง คลิ๊กดูรีวิว>>

มาเด้อ..แบกเป้มารีวิวเที่ยวสกลนคร แวะไปออนซอนเช็กอินตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีที่ใหนบ้าง ตามไปเบิ่งดูกันจ้า คลิ๊กดูภาพรีวิวที่เที่ยวและการเดินทางค่ะ>>> 

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหุ้นและกองทุนรวม มีคำเรียกเฉพาะว่าอะไรบ้าง>>

แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับหุ้นและกองทุนรวม มีคำเฉพาะอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านเป็นความรู้กันจ้า คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>

แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการธนาคารและการเงิน มีคำว่าอะไรบ้าง>>

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร ที่ต้องได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์เดินป่า มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้จ้า>>
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เดินป่าต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>


แบ่งปันรีวิวเที่ยวเมืองสตูล เมืองน่าอยู่ เดินดูภาพ street Art ตามไปเที่ยวกันค่ะ>>

มาม๊ะ..มารีวิวเที่ยวเมืองสตูล เมืองเล็กๆน่าอยู่ เดินเช็กอินดูภาพ street art มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกบ้าง ตามไปดูกันเลยค่ะ คลิ๊กดูภาพรีวิวที่เที่ยวและการเดินทางค่ะ>>>

แบ่งปันทริปรีวิวแบกเป้ลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองฮ้มบูร์ก มีที่เที่ยวอะไรให้เช็กอินบ้าง>>>

เก็บตกรีวิวเปิดโลกกว้าง เดินทางไปเที่ยวเมืองฮัมบูร์ก เมืองท่าเรือเก่าแก่ มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรให้แลชมกันบ้าง คลิ๊กดูภาพรีวิวที่เที่ยวและการเดินทางค่ะ>>>


เก็บตกรีวิวเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการังใน 1 วัน ไปที่ใหนบ้าง ตามไปชมกันค่ะ>>>

แบ่งปันรีวิวแบกเป้เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ กับทริปโปรแกรมดำน้ำดูปะการัง 600 บาทใน 1 วัน ไปเที่ยวเกาะใหนบ้างนั้น ตามไปชมกันเลยจ้า คลิ๊กดูภาพรีวิวที่เที่ยวและการเดินทางค่ะ>>>

เปิดโลกกว้าง ทริปรีวิวเที่ยวกรุงเบอร์ลิน มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรให้เช็กอินบ้าง>>>
แบ่งปันทริปรีวิวแบกเป้เที่ยวกรุงเบอร์ลิน เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรให้เช็กอินบ้าง แวะตามไปเที่ยวชมกันดูจ้า คลิ๊กดูภาพรีวิวที่เที่ยวและการเดินทางค่ะ>>>

เก็บตกแบกเป้ไปเที่ยวแม่สอดในฤดูฝน มีที่เทียวสุขล้นดลฤทัย ที่ใหนบ้าง ตามไปดูกัน>>>
เก็บตก รีวิวเที่ยวอำเภอแม่สอด และอำเภอบ้านตากในฤดูฝน สวยสุขล้นธรรมชาติสดใส มีที่เที่ยวอะไรบ้าง ตามไปดูกันจ้า คลิ๊กดูรีวิวภาพที่เที่ยวและการเดินทางค่ะ>>>

รีวิวแบกเป้พาไปเที่ยวเมืองโรเธนเบิร์ก เมืองสวยน่ารัก มีที่เที่ยวอะไรบ้าง>>
เปิดโลกกว้าง เดินทางไปเที่ยวเมืองโรแมนติก สไตล์ชิคๆน่ารักที่เมืองโรเธนเบิร์ก เดินทางไปอย่างไร มีที่เที่ยวอะไรบ้าง ตามไปดูกันจ้า คลิ๊กดูภาพที่เที่ยวและการเดินทางค่ะ>>>
รู้จัก 70 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์ รู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง นำมาให้อ่านกันจ้า รู้จัก 70 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์ รู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง นำมาให้อ่านกันจ้า Reviewed by Khunnaiver on 02:00:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ads
ขับเคลื่อนโดย Blogger.